گزارش عملكرد اعضاي كميته انضباطي به مديرعامل (كد 2066)

اعضاي كميته انضباط كار شركت روز يك شنبه مورخ 99/12/03 در محل دفتر مديرعامل حاضر و خلاصه تصميمات و اقدامات جلسات كميته درسال جاري را به سمع و نظر ايشان رسانند (‌گزارش پيوست) .

آقاي منصوري ضمن ابراز خرسندي از نتايج مطلوب بدست آمده كه آن را حاصل تلاش اعضاء دانستند تاكيد نمودند درسال آتي با عنايت الهي و استفاده از تجارب بهينه بتوان تخلفات انضباطي را به حداقل ممكن كاهش داد .