اطلاعيه صندوق پس انداز (كد 1780)

به اطلاع اعضای محترم صندوق پس انداز می رساند:
درصورتي كه رمز عبور صفحه كاربري سامانه اينترت بانك صندوق پس انداز  (كه درحال حاضر به طور پيش فرض شماره پرسنلي اعضاء مي باشد) بيش از 5 بار به اشتباه وارد شود رمز مسدود مي گردد. مقتضي است به منظور جلوگيري از اين موضوع در اين خصوص دقت نمايند.
همچنين پل ارتباط پيامكي با شماره  09308417183  مربوط به صندوق  پس انداز برقرار مي باشد. اعضاء مي توانند مشكلات ورود به سامانه از جمله مورد ياد شده را با قيد مشخصات  و شماره پرسنلي به اين شماره  پيامك نمايند و انشالله حداكثر در مدت 48 ساعت پاسخ پيامك ارسال خواهد شد.