معارفه آقاي زرگر به عنوان عضو جديد هيات مديره شركت(كد 1779)

جلسه هيات مديره در روز يكشنبه مورخ 98/11/06 در دفتر مركزي شركت خدمات تجارت تشكيل گرديد.

در اين جلسه از زحمات جناب آقاي نوروزي عضو هيات مديره اسبق تقدير و تشكر گرديد و انتصاب جناب آقاي زرگر به عنوان عضو هيات مديره در شركت را تبريك عرض مي نماييم. ان شاءالله اميدواريم حضور ايشان در اين شركت باعث خير و بركت باشد.