اطلاعيه (كد 1758)

به اطلاع کلیه اعضای محترم صندوق پس انداز می رساند:
با انتخاب خانم پيرنطاق پرسنل شماره 842031 بعنوان نماينده كاركنان جهت عضويت هيأت امناء صندوق پس انداز با موافقت هيأت امناء، به 10 نفر از رأي دهندگان به قيد قرعه و بشرح ذيل هركدام مبلغ 1.000.000 ريال هديه از طرف صندوق پرداخت گرديد.

1 - عزت اله جعفرپور
2 - مهديه عزيزي ترکان پور
3 - قاسم محبوبي
4 - رضا نقدي
5 - صالح اسماعيلي
6 - علي اصغر عزيزي
7 - فرزاد زينالي علمداري
8 - راحله بهاري
9 - فياض فلاح مراد
10 - احمدرضا قاسمپور قرابايي